För att kunna arbeta med jämställdhet på ett professionellt sätt, behövs förankring i teori och forskning. Jämställdhet är en kunskapsfråga och kan inte reduceras till en fråga om individuella attityder och fördomar. Forskningen har bidragit med begrepp och teori som förklarar bland annat hur genus formas och kan användas för att förstå olika fenomen i den egna verksamheten. När iakttagelser från den egna verksamheten problematiseras och bearbetas är teori och forskningsresultat bra hjälpmedel.

 

Centrala begrepp och ordlista

 

Tillbaka till Arbeta med jämställdhet