Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv.

På Åland ska kvinnor och män, flickor och pojkar, ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Jämställdhet handlar om kön, makt, rättvisa, frihet och demokrati. På Åland utvecklas därför jämställdheten i vetskap om att det är positivt för hela samhället och alla medborgare.

Läs landskapsregeringens handlingsplan för integrering av genus- och jämställdhetsperspektivet i den åländska barnomsorgen.