Genusmaskineriet

Sex olika program à 30 minuter på olika tema. Bra att se och diskutera i arbetslag och på föräldramöten. Finns på UR:s webbplats. Best nr: 31826/tv 1-6, 100440/tv 1-4

Hur jämt är det ställt?

Björke skola, Gävle tel: 026-160480, rektor Ingeborg Bergvall. Om att arbeta i flick- och pojkgrupper i en F-6 skola.

Flicka, pojke, eller bara barn

Om de stereotypa könsrollerna i skolan och om hur man kan förändra dem. Skolakuten har besökt Ugglan och Vi som växer, två förskolor med skilda förutsättningar och arbetssätt men med ett gemensamt mål – att motverka och bryta stereotypa könsroller. Ståuppkomikern, underhållaren och sångaren Ronny Eriksson delar med sig av sina skolminnen. I tredje delen av Samtalsskolan berättar Åsa Lundqvist Coey att det behövs konflikter för att vi ska utvecklas.  27 min. 2006. Utbildningsradion Tel: 020-58 58 00, kundtjanst@ur.se

Se det stora i det lilla

Om videodokumentation. Filmen ”Se det stora i det lilla” är intierad av Siv Lehnberg, universitetsadjunkt vid Institutionen för individ, omvärld och lärande på Lärarhögskolan i Stockholm.

Producerad av LHS Mediaproduktion, tel 08-737 98 04, fax 08-737 98 25

Hjalli : Ett ovanligt daghem

Hjalli, ett isländskt daghem grundat på det faktum att vi omedvetet uppfostrar flickor och pojkar olika. Daghemmet arbetar aktivt efter en metod av Margret Pala Olafsdottir, vilken främjar att ge barnen lika möjligheter oavsett kön. 26 minuter. 1992. Leverantör: Lennart Spindler Mediakonsult Tel: 08-659 85 80

Ramp Höjdare : Jämställdhet, UR

Det påstås att vi är jämställda. Stämmer det? Eller behandlas man olika om man är tjej eller kille? Se programmet på UR:s webbplats.

Hjärnkontoret – special om jämställdhet

Ett avsnitt av ungdomsprogrammet Hjärnkontoret, som behandlar jämställdhet mellan män och kvinnor. Videorelease: 1998-10 Sverige 30 minuter. Leverantör FilmCentrum Tel: 08-54527503 FilmCentrums webbplats

Mönster i lek

Det har alltid funnits förhoppningar om att förskolan ska kunna lära flickor och pojkar jämställda mönster och värderingar. Vilka möjligheter har man, vilka risker finns att man i förskolan snarare befäster traditionella könsrollsmönster? Vilka förväntningar har vi som vuxna på flickor respektive pojkar och hur avspeglar det sig i vårt arbetssätt? Skapar vi en miljö som främjar olika slags lekbehov, eller är det våra egna, vuxna behov av ordning och bekvämlighet som styr miljöns utformning? Har vi material och saker som stimulerar? 20 minuter 1998. Mediecentrum Stockholm, Tel: 08-737 98 04

Tips på nätet

Att arbeta med genusfrågor utifrån en filmupplevelse. Tips på filmer och material.Skolbio på SFI:s webbplats

 

Spelfilmer att ta delar ur på ex. föräldramöten

Billy Elliot

Handlar om en pojke i förpuberteten med brinnande intresse för boxning. Hans fotarbete imponerar på ortens balettlärarinna. Billy provar baletten och känner att han hittat hem. Billys far kallar det för fjolleri.

Mitt liv i rosa

En film om könsidentitet och könsuttrryck ett fördomsfullt franskt medelklass-villaområde. Ludovic är en ung pojke som gärna klär sig i klänning och använder läppstift. Till en början ser hans föräldrar det hela som ett barns oskyldiga lek, men när grannpojkens föräldrar upptäcker att han och Ludovic leker bröllop går det inte längre att vifta bort som en nyck. Problemen blir allt mer allvarliga för Ludovics familj och den skenbart vackra förortsidyllen rasar samman. Mer info

Skruva den som Beckham

Handlar om en indisk flicka i övre tonåren som älskar att spela fotboll. Hennes föräldrar tycker inte att det är något för flickor, utan vill att hon ska gifta sig med en passande indier.

Bäst i Sverige

En svensk film som handlar om en pojke i förpuberteten som inte gillar fotboll och blir kompis med en palestinsk flicka som är ny i klassen och älskar fotboll, men som inte får spela för sina bröder.

 

Tillbaka till Litteraturtips och länkar