En personalgrupp eller en föräldrargrupp kan samlas i en studiecirkel och diskutera.  ABF hjälper till att ta fram material för träffarna, man behöver vara minst 3 deltagare och träffas minst 5 gånger.

För varje timma man har träff får man ett cirkel bidrag på 5 € som fritt kan användas till material, böcker, fika, etc. Man kan ha träffarna hemma hon någon eller så kan ABF hjälpa till med att finna lokal eller vid behov utrustning. Efter cirkeln lämnar man en rapport över vilka som varit på träffarna och någon mening om vad man gjort på träffarna.

Läs mer om studiecirkel på ABF Ålands webbplats

Intresserad, tag kontakt med ABFs studieledare: Mia Hanström:info@abfaland.ax eller 0400784871.

 

Tillbaka till Litteraturtips och länkar