Lilla genushäftet
VIF13 Jämställd förskola
Tema genus i förskoletidningen
Kan Batman vara rosa

Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden
Rapporten lanserade vid en konferens i maj 2013 arrangerad av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, NMR. Det är också NMR som har beställt rapporten. Här konstaterar att det inte finns någon enhetlig modell för jämställdhetsarbetet vid förskolor och skolor i Norden. Jämställdhetsarbetet ser väldigt olika ut i de nordiska länderna, vilket rapporten ger exempel på.
Läs rapporten som PDF

Ett jämställt dagis
Projektrapport om hur det hälsofrämjande arbetet på Folkhälsans daghem ser ut ur ett jämställdhetsperspektiv
Läs rapporten som PDF

En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit?
En webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola.
Den riktar sig främst till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling.
Till webbplatsen för en jämställd förskola och skola.

Jämställdhet i förskolan
Om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete.
Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan SOU 2006:75

Den könade förskolan
Om betydelsen av jämställdhet i förskolans pedagogiska arbete.
Delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan SOU 2004:115

Genuspraktika för lärare
Utgiven av Lärarförbundet
Läs genuspraktikan som PDF

Jämställd skola – strategier och metoder
Utgiven av Lärarförbundet
Läs Jämställd skola – strategier och metoder som PDF

Om de som gick på det jämställda dagiset ”Tittmyran”
Artikel i SvD på webben

 

Tillbaka till Arbeta med jämställdhet