Vikten av att observera med videokamera

Ett test som visar hur vi lätt ser det vi är fokuserade på eller förväntar oss att se.

Gorillan film (YouTube)

Om gorillaexperimentet (på engelska)

Jämställd skola – strategier och metoder

Jämställd skola från Lärarförbundet

Diskriminerigsombudsmannen i Sverige har också mycket material på svenska:Lika rättigheter i förskolan är en handledning för att främja likabehandling i förskolan. Den kan laddas ner eller beställas från DO. Gå till DO:s webbplats.

Jämställt bemötande i förskolan

Här finner du utvecklingspaket där du får ta del av forskning om jämställt bemötande i förskolan. Här finns också erfarenheter från olika verksamheter där pedagoger på ett systematiskt sätt analyserat den egna verksamheten och genomfört förändringar som gett barnen större möjlighet att utvecklas och lära. Olika utvecklingspaket för kompetensutveckling erbjuds där områdena är skolövergripande och målgrupperna är olika; från förskola till gymnasiet. Gemensamt är att det inte bör ta mycket mer än sju arbetstimmar att bli klar med ett paket.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan

Verktyget planforskolan.se är gratis.

Husmodellen – förskolan är en enkel och konkret granskningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i förskolan. Metoden består av en husmodell av ett förskolehus och en handledning.

husmodellen_forskolan

Webbutbildning

KRUS

Normstorm

Diskrimineringsombudsmannen

Material

4R-metoden

Barnboksanalys

Fler dilemman om makt

Frågeställningar vid bilddokumentation

Illustrera att vara populär

Inventering av den pedagogiska miljön

Kompensatorisk träning exempel

Normer kring kön diskussionsövning

Observation vid utelek

Observationer kopplade till kön för att se individ

Pedagogiskt dokument med video

Snippa

Stödfrågor vid analys av observationer

Tips på observationer

Värderingsövningar

Dokumentationsschema böcker

Dokumentationsschema morgonen

Dokumentationsschema rutiner

Dokumentationsschema var och med vad lek

Att känna sig som en kärring

Diskussionsunderlag: Pojke+rosa=knivhugg

Berättelser om kön, personalmöten

Ökad delaktighet – lotusdiagram

Reflektion kring egenskaper

Flickans lilla

Dopkort, Åhlens 2010

Dikt

 

Tillbaka till Arbeta med jämställdhet